Shore Whaler's Wahine
bar
bar

Main Map  >  Whakaari

Whakaari (Tāngōio, north of Napier)

1.   Puhi Te Umutapu
Iwi:
Te Aitanga a Mahaki
Also Associated with: Rangaiika and Waikuha
Essay Author: Stephen J Donaldson (In the process of preparation)
Date of Essay Acceptance: January 2008
Type of Profile: Biographical Essay

 

image